Plně automatizované
- krájení 0,5 - 600µm

- retrakce vzorku 5-100µm

- posuv vzorku 28mm

- vertikální řez 70mm

- seřízení vzorku v obou osách

- elektronický posuv vzorku až 900µm

- řezná rychlost 100420mm/s

- odnímatelný ovládací panel

AEM 480
Semi - automatické
elektronický posuv vzorku
- elektrizovaný rotační mikrotom

- retrakce 5-100µm

- posuv vzorku 28mm

- vertikální řez 70mm

- orientace držáku 8°

- hrubý posuv vzorku 300, nebo 900µm/s

- řez 0,5 - 600µm

- funkce paměti

- odnímatelný ovládací panel
AEM 460
- krájení 0,5 - 600µm

- retrakce vzorku 5-100µm

- posuv vzorku 28mm

- vertikální řez 70mm

- seřízení vzorku v obou osách

- elektronický posuv vzorku až 900µm

- řezná rychlost 100420mm/s

- odnímatelný ovládací panel

ERM 4000
- elektrizovaný rotační mikrotom

- retrakce 5-100µm

- posuv vzorku 28mm

- vertikální řez 70mm

- orientace držáku 8°

- hrubý posuv vzorku 300, nebo 900µm/s

- řez 0,5 - 600µm

- funkce paměti

- odnímatelný ovládací panel
ERM 3100
Manuální
- manuální rotační mikrotom

- retrakce 20µm

- posuv vzorku 28mm

- vertikální řez 70mm

- orientace držáku 8°

- řez 0,5 - 600µm
AEM 450
- manuální rotační mikrotom

- retrakce vzorku

- posuv vzorku 28mm

- vertikální řez 70mm

- orientace držáku 8°

- řez 0,5 - 60µm
AMR 400
Mikrotomy