Odvodňovací automaty
STP 120
-  okamžitý, nebo odložený start

- rychlost otáčení 0,6 až 70rpm

- programovatelný čas ponoru

- kapacita koše 120 kazet

- záložní zdroj

- odsávání s filtrací vzduchu

- uchování až 10 programů v paměti

- košíky se v lázni otáčejí pro lepší prosycení

- nad hladinou regence se odstředí přebytečné
  kapaliny, mimilalizuje se tak přenos reagencí
AVTP 2500
- vakuový tkáňový automat

- kapacita 300 kazet

- komora 5,8litru

- teplota do 55°C

- 9 reagenčních nádob, 4 čistící, 1 odpadní

- doteková barevná obrazovka

- hlídání kvality reagencí

- automatická rotace reagencí

- plně programovatelný

- stovky uložených programů

- záložní zdroj
Purpath RTP 0300101
- karuselový odvodňovací automat

- 12 stanic (3 parafínové, 9 reagenčních)

- 2,3l kapacita (1,8l)

- agitace

- možnost zavěšení jednoho nebo dvou košů

- doteková obrazovka

- odložený start

- paměť na 10 protokolů

- možnost vakua, vzduchového filtru
KD TS6A
- karuselový odvodňovací automat

- 12 stanic (3 parafínové, 9 reagenčních)

- 1,2l kapacita

- agitace

- možnost zavěšení jednoho nebo dvou košů

- odložený start

- paměť na 10 protokolů

- možnost vakua, vzduchového filtru
KD TS3S
- lineární tkáňový automat

- doteková obrazovka pro snadné ovládání

- 20 protokolů

- plné programování

- kapacita 200kazet (2x100kazet na koš)

- 14 stanic (10 reagenčních, 4 parafínové)