AIHS 620
- barvící automat pro immunohistochemii

- kapacita 48 vzorků, 64 reagencí

- dávkování 50,75,100,150,200,250 µl

- možnost kdykoliv měnit protokol

- více než 100 programů

- jeden počítač může ovládat několik automatů najednou
Puffry pro immuno
- Citrate buffer pH6.0
- TBS concentrated
- TBS with TWEEN
- TBS concentrated TWEEN20
- EDTA Bisodium Salt
- Primary intibody diluting